Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Recent space activity

Recently Updated

As you and your team create content this area will fill up and display the latest updates.

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":1311250}

Voor de realisatie van alle tutorials wordt de voorbeeld Magento webwinkels van HC Designs gebruikt. Gereedschapdoos.nl heeft meerdere sub winkels en maakt gebruikt van een aantal veelvoorkomende functionaliteiten en modules voor Magento. Als er vragen zijn over het gebruik van Magento kunt u altijd uw vraag stellen via HC Support of contact opnemen met uw contactpersoon van HC Designs.

  • No labels