Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

HC Designs diensten

Algemeen

Storing updates: http://storing.hcdesigns.nl/

Externe diensten

Diensten waar HC Designs niet rechtstreeks invloed op heeft:

Server & Hosting

CloudFlare DNS/caching status: https://www.cloudflarestatus.com/

DigitalOcean: https://status.digitalocean.com/

Leaseweb: http://leasewebnoc.com/nl/networkstatus

TransIP status: https://www.transip.nl/netwerk/

DirectVPS status: https://twitter.com/directvps

Betalingen

iDeal status: http://beschikbaarheid.ideal.nl/

Status updates iDeal ontvangen: http://www.ideal.nl/ontvangen/beschikbaarheid/

Overige storingen

https://allestoringen.nl/

Contact

Vertrouw je het toch niet helemaal?
Neem dan contact met ons