Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display

Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate

 Voor de realisatie van alle tutorials wordt de voorbeeld Magento webwinkels van HC Designs gebruikt. Gereedschapdoos.nl heeft meerdere sub winkels en maakt gebruikt van een aantal veelvoorkomende functionaliteiten en modules voor Magento. Als er vragen zijn over het gebruik van Magento kunt u altijd uw vraag stellen via HC Support of contact opnemen met uw contactpersoon van HC Designs.