Child pages
  • Configureerbaar product

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stap vier: Vul alle nodige productinformatie in alsof je een normaal product toevoegt. Sla het kopje “Gerelateerde producten” even over. Als je al het nodige hebt ingevuld, klik je op de knop “opslaan en verder bewerken”.

Image Added 

 Image Removed 

Image Added

 Image Removed

Stap vijf: Nadat je hebt opgeslagen klik je op “Gerelateerde producten”. Vervolgens komen de volgende opties naar voren. Zoals je ziet zijn “Naam” en “Artikelnummer” al ingevuld. Deze waarden worden overgenomen van het hoofdproduct waarvan wij nu een gerelateerd product aanmaken.

...