Child pages
  • Configureerbaar product

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Als je alles correct hebt ingevuld, kan je op de kop “snel aanmaken” klikken. De pagina wordt ververst en de waarden worden geleegd. Je kan meteen een nieuw gerelateerd product aanmaken of de pagina sluiten.

N.B. Om de volgorde van het selectiemenu te kunnen bepalen, dien je de gerelateerde producten in de gewenste volgorde toe te voegen.
In het geval van kledingmaten of schroefmaten van groot naar klein of anders om. Het eerst toegevoegde product komt bovenin het selectie menu te staan.