Child pages
  • Configureerbaar product

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


N.B. Om de volgorde van het selectiemenu te kunnen bepalen, dien je de gerelateerde producten in de gewenste volgorde toe te voegen. 
In het geval van kledingmaten of schroefmaten van groot naar klein of anders om. Het eerst toegevoegde product komt bovenin het selectie menu selectiemenu te staan
 

Stap één: Zet je muis op de knop “Catalogus”. Klik in het drop-down menu op ‘Manage Products’. (Let op: het is mogelijk dat dit er in het Nederlands staat. Klik in dat geval op “Beheer Producten”).

...